Pasientkurs

IBS - Å leve med irritabel tarm

Du vil få kunnskap som skal bidra til auka tryggleik og meistring i kvardagen. Du får mulighet til å møte andre i same situasjon og utveksle erfaringar.

25.
april
2024
2 dagar
 1. 25. apr. 2024, 09:00 - 15:00
 2. 26. apr. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Når

 1. 25. apr. 2024, 09:00 - 15:00
 2. 26. apr. 2024, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk klinikk i samarbeid med Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer – LMF, Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer og Lærings- og meistringssenteret.

Kvar

Lærings- og mestringssenteret
Ulriksdal 2
5021 Bergen

Påmelding

For å delta trenger du tilvisning frå lege. Det kan vera din fastlege eller lege på sjukehuset.

Denne kan sendas elektronisk til  Medisinsk klinikk, Gastroentrologsik seksjon. Merk tilvsning med pasientopplæring.

Du får bekrefelse på plass

Vennligst meld frå om pårørande også deltar og om spesielle behov. 
Meld frå til fastlegen ved behov for sjukemelding. Pårørande treng ikkje eiga tilvising.

Målgruppe 

Kurset er for personar med IBS/ og eller pårørande. 

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering 

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert. Lunsj basert på LavFODMAP-dietten. 

Påmelding

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Påmeldingsfrist er 14 dager før kursstart. Du får skriftlig bekrefting om plass.

Pårørende oppfordres til å delta, meld frå i tilvisinga om pårørande deltar. 

Innlegg ved

Lege, klinisk ernæringsfysiolog, psykiatar, manualterapeut og brukarrepresentant. 

 

Kontakt

Relevante behandlingar

Andre datoar

 1. Passert
  22.
  februar
  2024
  2 dagar
  IBS - Å leve med irritabel tarm
 2. 29.
  august
  2024
  2 dagar
  IBS - Å leve med irritabel tarm
 3. 24.
  oktober
  2024
  2 dagar
  IBS - Å leve med irritabel tarm
 4. 12.
  desember
  2024
  2 dagar
  IBS - Å leve med irritabel tarm