Pasientkurs

PHARC

Kurset gir kunnskap om PHARC og støtte til mestring i kvardagen.

Tid og stad

Når

Kurset arrangeres hver 2. år Neste gang i november 2025, dato kjem

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Nevrologisk avdeling; Lærings og meistringssenteret

Påmelding

For å delta trenger du tilvising frå lege. Det kan vera din fastlege eller lege på sjukehuset.

Denne kan sendast elektronisk til Nevroklinikken, nevrologisk avdeling, nevropoliklinikk. Merk tilvising med pasientopplæring.

Du får stadfesting på plass

Vennlegast meld frå om pårørande også deltar og om spesielle behov. 
Meld frå til fastlegen ved behov for sjukemelding. Pårørande treng ikkje eiga tilvising.Målgruppe

Kurs for deg som har PHARC  og dine pårørande. 

Kostnader

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering 

Kaffe, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding 

Sjå under tilvisning.

Tolk

Du må selv bestille tolk/følgeperson frå NAV Hjelpemiddelsentralen v/tolketenesta utfrå ditt behov.

Innlegg ved 

Lege, rådgiver ved Statped.

Kontakt