Behandlingar ver Hjarteavdelinga

Ved hjarteavdelinga vert pasientar behandla for sjukdom i hjartets kransårar, hjarteklaffar, har hjarterytmeforstyrrelse eller har hjartesvikt.

Sist oppdatert 21.03.2024