Hode/hals og auge avdeling

Avdelinga vår er ei sengepost med døgndrift for 27 senger, med både medisinsk og kirurgisk behandling av pasientane. Pasientane behandlast innan fagfelta øyre-nase-hals, kjeve og auge. Vi behandlar pasientar med kreft i hovud/hals og er med i ordninga for utdanningsstipend innan kreftsjukepleie.

Hos oss jobbar spesialsjukepleiarar, sjukepleiarar, hjelpepleiarar / helsefagarbeidarar, legar og postsekretær.

Posten har dessutan tverrfagelig samarbeid med fysioterapeutar, sosionomar, klinisk ernæringsfysiolog, logopedar og sjukehusprest. Avdelinga har jamnleg studentar i praksis. 

Hovud-hals og auge har buffét med eige personale. Det blir lagt stor vekt tilrettelagt kost og innbydande mat.

 • Frukost kl. 08.00-09.00
 • Lunsj kl. 12.00-13.00
 • Middag kl. 15.30-16.30
 • Kvelds kl. 19.30-20.30

Det er også mogleg å få enklare rettar utanom desse tidene. 

Visittida på sjukehuset er frå kl. 17.00-20.00. 

På fleirsengsrom kan det vere behov for å avgrense besøka inne på rommet. 

Det er ein fordel om ein kan nytte fellesareal til å ta imot besøk.

Flere av pasientane våre har eit lågt immunforsvar. Vi oppmodar til besøkande å vise omsyn til dette. Pasientane er utsett for infeksjonar. Det er derfor nødvendig å ta nokon førehandsreglar i avdelinga. Berre avskorne blomstrar kan bli tatt med til pasientane. Er pasienten isolert på rommet pga. infeksjonsfare, er det ikkje høve til å ha blomstrar på rommet.

Hovud/hals/auge avdeling er ei spennande avdeling med stor variasjon av sjukepleiefaglege prosedyrar, med hovudansvar for tracheostomipasienter på sjukehuset.

I avdelinga er arbeidsoppgåvene organiserte etter «gruppesjukepleie»-prinsippet.

Hos oss får du god erfaring innan fagfeltene hovud-hals, øyre, nase, bihuler, kjeve og auge med god variasjon av arbeidsoppgåver. 

I samarbeid med fagsjukepleiaren vår legg me til rette for god opplæring og sørgjer for at sjekklister, kompetanseplanar og faglege retningslinjer er oppdaterte. 

Personalgruppen vår består av sjukepleiarar, helsefagarbeidarar og postsekretær. Avdelinga har òg stillingar for traineesjukepleiar og traineehelsefagarbeidar. Me sørgjer for opplæring og praksis for sjukepleiestudentar og helsefagarbeidarlærlingar.

Me har eit godt arbeidsmiljø og teamsamarbeid i avdelinga. Klinikken har fleire årlege HMS-dagar i godt samarbeid med verneomboda våre.

 

Kontakt

Telefon

Visittid: kl. 17.00-20.00

Slik finn du fram

Oppmøtestad

5. etasje, nord i Sentralblokka
Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta

Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

Innlegging for barn i Augeavdelinga

Alle barn som treng augeoperasjon blir operert i narkose, og nokre barn får og gjort undersøking i narkose.
Meir om innlegging for barn
Interiør lekerom med bord og stoler for barn, tavle, lekekjøkken, TV og barnebilder på vegg. Foto

Innlegging for vaksne i Augeavdelinga

Både dei som skal bu i sengeposten og på Haukeland Hotell under opphaldet møtar i Augeavdelinga innleggingsdagen.
Meir om innlegging for vaksne
Interiør pasientrom på sengepost. To senger med skillegardin mellom, pasient ligger i en av sengene. Foto