En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Bergen gynekologiske kreftforskings­gruppe - KK

Formålet med forskinga er å få betre kunnskap om korleis underlivskreft oppstår og utviklar seg, og dermed kunne gje ei betre og meir målretta behandling for kvar enkelt pasient. Bergen gynekologiske kreftforskingsgruppe vert leia av professor Camilla Krakstad, og omfattar leger, cellebiologar, bioingeniørar, farmasøyt, veterinær, fysikar og studiesjukepleiarar.

For å kunne drive forskinga, er gruppa avhengig av pasientmateriale (blodprøver, urinprøvar og vevsbitar) samt pasientinformasjon. Det vart derfor oppretta en biobank allereie i 2001. Så langt har vi prøvar frå over 4000 pasientar som har samtykka til å delta. Dette er ein stor biobank både i nasjonal og internasjonal målestokk, og gjev oss eit unikt forskingsmateriale.

Sjå oversikt over medlem i gruppa

Forskingsbiobank ved Kvinneklinikken (KK) på Haukeland

Ein biobank er i samling av humant biologisk materiale. Materialet vil vera blod, urin, buk væske, bitar frå vev og heile organ. Biobankar har som mål å bruke biologisk materiale for å få ein betre forståing av helse, årsaker til sjukdom og korleis ein kan betre behandlinga.

Forskingsbiobank ved KK
En mann i labfrakk

Våre forskingsprosjekt

Bergen gynekologiske kreftforskingsgruppe har fleire pågåanede forskingsprosjekt. Her kan du lese meir om dei ulike forskingsprosjekta deira.

Oversikt over forskingsprosjekta våre
Forskingsmateriale i nitrogenfrysar. Foto

Slik finn du fram

Flyfoto av Glasblokkene

Glasblokkene

Haukelandsbakken 1

5021 Bergen