Nasjonal behandlingstjeneste for gynekologiske fistler

Publikasjoner

Her finner du en oversikt over publikasjoner hvor våre medarbeidere ved Nasjonal behandlingstjeneste for gynekologiske fistler har bidratt.

Trovik J, Thornhill HF, Kiserud T. Incidence of obstetric fistula in Norway: a population-based prospective cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand 2015 Dec 29. Epub 2015 des 29. PMID: ​26713965

Egeland P, Gjøen JE, Trovik J, Kiserud T.  Gynekologiske fistler til urinveier og tarm. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 417-420.

Olsen IP, Augensen K, Wilsgaard T, Kiserud T. Three-dimensional endoanal ultrasound assessment of the anal sphincters: Reproducibility. Acta Obstet Gynecol Scand 2008; 87: 675-681.

Olsen IP, Augensen K, Wilsgaard T, Kiserud T. Three-dimensional endoanal ultrasound assessment of the anal sphincters during rest and squeeze. Acta Obstet Gynecol Scand 2008; 87: 669-674.

Muleta M, Rasmussen S, Kiserud T. Obstetric fistula in 14,928 Ethiopian women. Acta Obstet Gynecol Scand. 2010; 89: 945-51

Olsen IP, Wilsgaard T, Kiserud T. Transvaginal three-dimensional ultrasound: a method of studying anal anatomy and function. Ultrasound Obstet Gynecol. 2011; 37: 353-60

Olsen IP, Wilsgaard T, Kiserud T. Development of the maternal anal canal during pregnancy and the postpartum period: a longitudinal and functional ultrasound study. Ultrasound Obstet Gynecol. 2012; 39: 690-7.

Muleta M, Kiserud T, Arrowsmith S, Ahmed S. Epidemiology of obstetric fistula. In (eds. Abrams P, de Ridder D, deVries C, Elneil S, Esegbora G, Mourad S, Muleta M) Obstetric fistula in the developing world. An international Consultation on vesicovaginal fistula. Société Internationale d¹Urologie & International Consultation on Urolgical Diseases. 2012; Montreal. ISBN 978-0-9877465-1-1

Sist oppdatert 31.08.2023