Kvalitetsforbedring

​Kvalitetsforbedring i spesialisthelsetjenesten


Kvalitetsforbedring i kommunehelsetjenesten


Kursoversikt

KURS: Introduksjons i hjemmerespirator behandling
Program

 • Sykdomslære, anatomi, fysiologi og respiratorbehandling
 • Retningslinjer for stell av trakeostomi, trakealsuging Bruk av transportabelt sug, Lærdalsbag etc. Spørsmål og diskusjon vedr. praktiske rutiner
 • Slimmobilisering ved bruk av cough assist
 • Grupper, praktiske øvelser
 • Briefing
 • Spørsmål og diskusjon
 • Oppsummering

Dato                                Antall deltakere
27. februar 2017           7
15.mai 2017                  7
28.august 2017             8
13.november 2017       8
5.februar 2018              8

KURS: Simulering
Program
Gjennom medisinsk simulering får deltakerne trene på kliniske kasuistikker og scenarier hvor de trener på simulator (dukke). Simulatoren styres av en operatør som sørger for at parametre forandrer seg med tilstand og behandling. Operatøren er også «pasientens» stemme.
Det man ville gjort med og i forhold til en virkelig pasient skal man gjøre med simulatoren, det være seg å snakke med, utføre prosedyrer, samhandle med andre osv.
Casene legges tettest mulig opp til virkeligheten slik at det skal være mest mulig gjenkjennelig.

Ved å trene på simulator knytter en teori og praksis tettere sammen. Alt kan trenes på uten at pasienter utsettes for fare. Det som skjer i simuleringsrommet er også taushetsbelagt, slik at deltakerne skal føle seg trygg på at det ikke blir snakket om i etterkant. Det som skjer i simuleringsrommet, blir i simuleringsrommet!

Dato                               Antall deltakere
2.oktober 2017             8
4.desember                   6

Introduksjons i hjemmerespirator behandling

 • Sykdomslære. Anatomi/ Fysiologi. Respiratorbehandling
 • Retningslinjer for stell av trakeostomi, trakealsuging Bruk av transportabelt sug, Lærdalsbag etc. Spørsmål og diskusjon vedr. praktiske rutiner
 • Slimmobilisering ved bruk av cough assist
 • Grupper, praktiske øvelser
 • Briefing
 • Spørsmål og diskusjon
 • Oppsummering

Planlagte kurs
Dato                                        Antall deltakere
7.mai 2018
20.august 2018
12.november 2018

KURS: Simulering
Program
Planlagte simuleringer  
Gjennom medisinsk simulering får deltakerne trene på kliniske kasuistikker og scenarier hvor de trener på simulator (dukke). Simulatoren styres av en operatør som sørger for at parametre forandrer seg med tilstand og behandling. Operatøren er også «pasientens» stemme.
Det man ville gjort med og i forhold til en virkelig pasient skal man gjøre med simulatoren, det være seg å snakke med, utføre prosedyrer, samhandle med andre osv.
Casene legges tettest mulig opp til virkeligheten slik at det skal være mest mulig gjenkjennelig.

Ved å trene på simulator knytter en teori og praksis tettere sammen. Alt kan trenes på uten at pasienter utsettes for fare. Det som skjer i simuleringsrommet er også taushetsbelagt, slik at deltakerne skal føle seg trygg på at det ikke blir snakket om i etterkant. Det som skjer i simuleringsrommet, blir i simuleringsrommet!

Dato                                        Antall deltakere
23.april 2018                         8 stk påmeldt
28.mai 2018      
15.oktober 2018             
3.desember 2018            

Sist oppdatert 05.03.2018