Søvnsjukdommar

Her kan du lese meir om søvnsjukdommane som greiast ut og behandlast ved Søvnpoliklinikken, og om kor du kan få vite meir om / få hjelp til dine søvnproblem.

Søvnpoliklinikken greier ut og behandlar i hovudsak pasientar med søvnrelaterte respirasjonsforstyrringar (søvnapné) og alvorlege hypersomniar, men har i lita grad eit tilbod for pasientar med andre søvnsjukdommar då desse problemstillingane i hovudsak skal handterast i primærhelsetenesta.

Her kan du lese meir om din søvnsjukdom

  Vil du vite meir om søvnsjukdommar?

   

  På heimesidene til Nasjonalt senter for søvnmedisin (SOVno), kan du finne mykje nyttig informasjon om søvn og søvnsjukdommar.

  Nasjonalt senter for søvnmedisin (SOVno)
  En gruppe firkanter
  Sist oppdatert 12.06.2024