Foto: mann strekker ut armene i sengen

Søvnpoliklinikken

Søvnpoliklinikken ved Haukeland universitetssjukehus utgreier og behandlar i hovudsak pasientar med søvnrelaterte respirasjonsforstyrringar og alvorlege hypersomniar.

Kontakt

Telefon

Telefontid: Måndag - fredag kl 08.00 - 15.00

Postadresse

Postboks 1400, 5021 Bergen.

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Ekspedisjonen vår finn du i 2. etasje i Gamle Hovudbygg på Haukeland universitetssjukehus. 

Logg inn for å endre time

Gamle hovedbygg

Jonas Lies vei 71

5053 Bergen

Praktisk informasjon

Fleire og fleire avdelingar på sjukehuset får nå ny digital løysing for korleis du som pasient registrerer deg og betalar. Denne avdelinga har nå tatt i bruk denne nye løysinga. 

Du registrerer at du er komen til sjukehuset enten via tekstmeldinga du får frå oss eller på ein sjølvbeteningsautomat. Om du skal ta blodprøve kan du også registrere dette sjølv i dei avdelingane kor det er utplassert automater. Du kan framleis få hjelp i resepsjonen om du ønskjer det.


Skal du betale etter timen vil du få ei tekstmelding med betalingsinformasjon. Du kan velje å betale med Vipps eller få tilsendt faktura, gebyrfritt/utan ekstra kostnader for deg. Du kan òg betale med kort på ein sjølvbeteningsautomat eller i resepsjonen.

Les meir om innsjekk og betaling

Vil du vite meir om søvn?


På heimesidene til Nasjonalt senter for søvnmedisin (SOVno), kan du finne mykje nyttig informasjon om søvn og søvnsjukdommar.

Nasjonalt senter for søvnmedisin (SOVno)
En gruppe firkanter