Kysthospitalet i Hagevik

Kysthospitalet i Hagevik (KiH) er eit spesialsjukehus for planlagt ortopedisk kirurgi i Os, tre mil sør for Bergen. Vi tilbyr pasientane ei heilskapleg helseteneste med klinisk undersøking, behandling, pleie, mobilisering og vidare oppfølging. Sjukehuset er ein del av Ortopedisk klinikk, Helse Bergen, og utfører årleg 1800-2000 inngrep.

Sjukehuset har om lag 200 ansatte. Nokre av yrkesgruppene er ortopedisk kirurg, lege, sjukepleiar, spesialsjukepleiar (anestesi, operasjon, intensiv), fysioterapeut, bioingeniør, helsefagarbeidar og andre fagarbeidarar, radiograf, elektrikar, kokk, gartnar.
 
Foto fra operasjon
 
Sjukehuset behandlar dei fleste lidingar i musklar og skjele bortsett frå akutte skader.

Dei største pasientgruppene er:
 • lidingar i hofte‐, kne– og skulderledd som blir behandla med innsetting av protese og utskifting av protese
 • lidingar i rygg som prolaps og trong ryggmargskanal, i tillegg til andre rygglidingar som blir behandla med implantat
 • lidingar i skulder, kne, ankel, olboge, hofte, fot, hand, som enten blir behandla med ”kikhols‐kirurgi”, eller med open operasjon.

Utdanning

Me er ei forskings- og undervisningsavdeling under Universitetet i Bergen, med ansvar for utdanning av legar, sjukepleiarar, fysioterapeutar, helsefagarbeidarar og radiografar.  Sjukehuset har i særlig grad kompetanse innan ryggkirurgi og tyngre protesekirurgi.

Avdelingar

 • Operasjonsavdeling
 • Anestesiavdeling
 • Oppvakningsavdeling
 • Sengeavdeling
 • Fysioterapiavdeling
 • Mottaksseksjon
 • Radiologisk (røntgen) avdeling
 • Klinisk kjemisk laboratorium
 • Transfusjonseining
 • Kjøkken
 • Reinhald
 • Vaskeri
 • Teknisk avdeling

Leiing

 • Sjukehussjef/avdelingsoverlege, Kari Indrekvam

Historia

Generell informasjonsbrosjyre

Vi har laga ei generell informasjonsbrosjyre om KiH på ulike språk:
 

Kontakt

Telefon

Vi gjer merksam på at all skriftleg kommunikasjon som inneheld helseopplysningar eller anna personsensitiv informasjon skal sendast som eDialog.

Postadresse

Hagaviksbakken 25 
5217 Hagavik

Logg inn for å endre time

Slik finn du fram

Kysthospitalet i Hagevik

Hagaviksbakken 25, 5217 Hagavik

Om du kjem med bil frå Bergen:

 • Følg E39 mot Halhjem/Stavanger til du kjem til avkøyrsel 64. 
 • Ta andre avkøyrsel i rundkøyringa og følg vegen i ca 4 km til du ser sjukehusskiltet.

Om du kjem med bil frå Halhjem:

 • Følg E39 mot Bergen.
 • Ta avkøyrsel 64, ta andre avkøyrsel i første rundkøyringa og første avkøyrsel i neste rundkøyring - og følg vegen ca. 4 km til du ser sjukehusskiltet.


Buss frå Bergen:

 • Rute 600 til Tøsdalsskiftet og derfra rute 602/607 Hagavik.
Buss frå Bergen lufthavn Flesland:

 • Bybanen til Lagunen terminal og deretter bussrute 600 til Tøsdalsskiftet, og så rute 602/607 til Hagavik.​

Buss frå Halhjem:

 • Rute 600 til Tøsdalsskifet og derfra rute 602/607 til Hagavik.

Det er ca 500 meter å gå frå busstoppet ned til sjukehuset.

Skal du opererast på Kysthospitalet i Hagevik?

Her finn du ein oversikt over brosjyrar på ei rekke av behandlingane vi utfører på Kysthospitalet. Du finn informasjon om inngrepet og viktige ting å hugse på i tida før og etter operasjonen.

I tillegg til brosjyrar er det presentasjonar (filmar) for dei som skal opererast i ryggen eller få innsett hofte- eller kneprotese.

Før du kjem til klareringsdag før operasjonen, ber vi deg sjå den aktuelle presentasjonen og lese i brosjyren.

 

Informasjon om behandlingar
En dam med blomster og bygninger i bakgrunnen

Praktisk informasjon

​Dessverre er nokre pasientar allergiske. Vi ønsker derfor å begrensa mengden avskårne blomster. Potteplantar er ikkje tillatt.

​Vi gjer merksam på at all skriftleg kommunikasjon som inneheld helseopplysningar eller anna personsensitiv informasjon skal sendast som eDialog​.

Les meir om eDialog og korleis du går fram for å sende sikker melding

Kantine finst i 1. etasje. Den er open kl. 10‐15 alle kvardagar. 

Det er ikkje minibank på sjukehuset, men du kan betala med bankkort. I kantina kan du òg betale med Vipps.

Mobiltelefon er tillat på heile sjukehuset, men vi ønsker at den står på lydlaus når du er på Oppvakningsavdelinga. 

​Det er gratis parkering på området til Kysthospitalet i Hagevik. 

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

Det er safe i skap på pasientromma. Sjukehuset har ikkje ansvar for eventuelt tap av verdisaker.

​På Kysthospitalet har vi følgande visittider:

Måndag-fredag:  kl. 18.00-20.00
Laurdag-søndag: kl. 14.00-16.00 og kl. 18.00-20.00