Arbeidsbok for personer med Asperger syndrom

Diakonhjemmet Sykehus har utarbeidet en arbeidsbok for personer med Asperger syndrom.

Publisert 02.11.2021
Sist oppdatert 20.06.2024

​Diakonhjemmet Sykehus har i samarbeid med Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør Øst, utarbeidet en abeidsbok for personer med Asperger syndrom. Arbeidsboken er en del av Mestringskurs for personer med Asperger syndrom, men kan også leses uavhengig av kurset.

Lenke til arbeidsbok 

https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/asperger-syndrom