Digital presentasjon av Aktøren: et tilpasset læringsmateriale om følelser og mestringsstrategier

Aktøren stimulerer eleven til å bli oppmerksom på følelser og gir erfaringer med å takle følelsene i hverdagen.

Publisert 04.10.2021
Sist oppdatert 20.06.2024

​Materialet er laget for elever på mellomtrinnet i grunnskolen som har autismespekterforstyrrelse og evnenivå i normalområdet. Men det kan også passe for elever som har sosio-emosjonelle vansker, elever med ADHD, engstelige elever, eller elever som av andre grunner ikke trives på skolen.

Presentasjonen henvender seg primært til lærere og ansatte i PPT og Bup eller foreldre som er interessert i en utdypende informasjon om undervisningopplegget. Den kan også være nyttig som supplement for dem som er i gang med Aktøren. Presentasjonen er åpen og varer ca. 30 minutter.

Her finner du presentasjonen