Erfaringer med opplæringsmaterialet Aktøren

Opplæringsmaterialet Aktøren er basert på teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan styrke grunnleggende sosial-emosjonell forståelse og sosiale ferdigheter hos elever med AST/lignende sosiale vansker.

Søker

Helse Bergen, PBU, Spesialpoliklinikken.

Faglig ansvarlige

Ansvarlig for søknad er seksjonsleder Veslemøy Sandvik og prosjektleder og psykologspesialist Gun Iversen. Samarbeidspartnere er fagavdeling skole i Bergen kommune, PPT og RKBU.

Støtte

Prosjektet støttes av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest med kroner 50.000.

Støtteperiode

2016

Tema

Prosjektet har som mål å samle erfaringer om implementeringsaspekter ved Aktøren, og vil være første trinn i et større utprøvingsstudie.

Prosjektbeskrivelse og rapport foreligger ikke da prosjektet ikke er avsluttet

Sist oppdatert 08.02.2017