Klinikk på Tvers – Nevropsykiatriske tilstander

Prosjektets formål er å sikre felles forståelse for sammensatte pasientsaker der det foreligger både somatiske utfordringer og psykiatriske tilstander/symptomer.

Søker

Helse Bergen, v/ Klinikk direktører ved Barneklinikken i Helse Bergen (BKB) og Klinikk psykisk helsevern for barn og unge Helse Bergen (PBU).

Faglig ansvarlige

Prosjektleder er seksjonsoverlege Irene Elgen v/ PBU.

Støtte

Prosjektet støttes av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest med kroner 50.000.

Støtteperiode

2016

Tema

Prosjektet omhandler personer som krever innsats fra både barnehabiliteringstjenesten (Barneklinikken) og Klinikk for psykisk helsevern for barn og unge (PBU). Det vil bl.a bli gjennomført felles seminarer for behandlere i BKB-HABU og PBU for å øke felles forståelse.

Prosjektbeskrivelse og rapport foreligger ikke da prosjektet ikke er avsluttet.

Sist oppdatert 09.02.2017