Kompetanseheving i arbeid med utgreiing og tiltak for barn innan autismespekteret

Prosjektet skal bidra til generell kompetanseheving og intern samordning og betring av tenester.

Søker

Helse Førde, Barneavdelinga/ Barnehabiliteringa.

Faglig ansvarlige

Ansvarlig for søknad Cathrine S. Holsen Gardener, psykolog v/ Barnehabiliteringa.

Støtte

Prosjektet støttes av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest med kroner 50.000.

Støtteperiode

2015. Videreføring av prosjekt gjennomført i 2014.

Tema

Kompetanseheving i høve arbeid med utgreiing og tiltak for barn innan autismespekteret. Prosjektets mål: generell kompetanseheving og intern samordning og betring av tenester. Systematisk teamrettleiing i høve atferds analytiske prinsipp og metodikk i høve trenerferdigheter og rettleingsteknikk.

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig.

Sist oppdatert 08.02.2017