Produksjon av videomodelleringsfilmer for innlæring av sosiale ferdigheter

Prosjektet skal videreføre arbeidet med å produsere 6-8 nye videomodelleringsfilmer på norsk som forskningsmessig er effektive i innlæring av sosiale ferdigheter. Materialet skal gjøres lett tilgjengelig for førstelinjetjenesten for å kunne styrke læringsmulighetene for barn og ungdom med autisme.

Søker

Helse Fonna, Team for Barnehabilitering

Faglig ansvarlige

Leiar John Conrad Brandsø, fagkonsulent Ingeborg Halvorsen og Siv Marie Øyjord

Støtte

Prosjektet støttes av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest med kroner 50.000 (2015) og 50.000 (2016).

Støtteperiode: 2015 og 2016 

Tema

Produsere videomodelleringsmateriell på norsk som forskningsmessig viser seg å være effektivt i innlæring av sosiale ferdigheter. Materiellet skal gjøres lett tilgjengelig for 1. linjetjenesten for opplæring i sosiale ferdigheter for å kunne styrke læringsmulighetene for barn og ungdom med autisme. Materiale bygger på Dr. Jed Baker, direktør for Social skills.

I 2016 ble arbeidet videreført og 8 nye videoer er produsert.

Sist oppdatert 08.02.2017