Tidlig identifisering og oppfølging

Identifikasjon og intervensjon ved svært tidlege sosiale- og kommunikasjonsvanskar hos små barn.

Søker

Helse Førde, Medisinsk klinikk v/ direktør Olav Hesjedal

Faglig ansvarlige

Prosjektleiar  Cathrine S. Holsen Gardener psykolog v/ Seksjon for Barnehabilitering, Barneavdelinga

Støtte

Prosjektet støttes av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest med kroner 50.000.

Støtteperiode

2015

Tema

Identifikasjon og intervensjon ved svært tidlege sosiale- og kommunikasjonsvanskar hos små barn (under 2 år) – ein pilotstudie i Helse Førde. Utprøving av screeningverktøy, utarbeiding og utprøving av prosedyrar og utgreiingsprosessar, tilpassing og utprøving av tilbod om tidleg stimulering.

Ikke tilgjengelig

Sist oppdatert 06.02.2017