Tidlig oppdagelse av Infantil Autisme

Prosjektet skal undersøke om bruk av strukturerte screeningsverktøy kan bedre helsestasjonens kompetanse i forhold til tidlig oppdagelse av Infantil Autisme.

Søker

Helse Stavanger, BUPA

Faglig ansvarlige

Ansvarlig for søknad Lars Conrad Moe, avdelingssjef og prosjektleder Asle Hjelmen, leder for Autismeteam, BUPA

Støtte

Prosjektet støttes av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest med kroner 50.000.

Støtteperiode

2015 og 2016

Tema

Tidlig oppdagelse av Infantil Autisme. Prosjektets mål: Undersøke om bruk av strukturerte screeningsverktøy kan bedre helsestasjonens kompetanse i forhold til tidlig oppdagelse av Infantil Autisme. Utvikle en animasjonsfilm som illustrerer tidlig tegn på autisme sett ifht. normalutvikling på aktuellt utviklingsnivå. Prosjektet utføres i samarbeid med kommunale helsestasjoner.

Ikke tilgjengelig.

Prosjekt videreført til 2016 – rapport foreligger derfor ikke.
Sist oppdatert 08.02.2017