Undervisningsopplegg om pubertet, samliv og seksualitet for ungdommer med autisme / asperger syndrom

Prosjektet har utvikla eit undervisningsopplegg for barn og unge med Asperger syndrom og høgtfungerande autisme.

Søker

Helse Bergen, PBU, Spesialpoliklinikken.

Faglig ansvarlige

Ansvarlig for søknad seksjonsleder Veslemøy Sandvik og prosjektleder Marlin Haarstad , fagkonsulent og teamkoordinator

Støtte

Prosjektet støttes av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest med kroner 25.000.

Støtteperiode

2016

Tema

Lage et tilpasset undervisningsopplegg om pubertet, samliv og seksualitet for ungdommer med autisme/Asperger syndrom. Utvikle et visualisert program med arbeids ark og et kompendium med veiledning til hvordan gjennomføre programmet. Utvikle et produkt som kan deles og gjøres tilgjengelig for aktuelle samarbeidspartnere.

Sist oppdatert 21.06.2017