Utvikle rutinar for screening og identifisering av autisme hos voksne med Downs syndrom

Søker

Helse Bergen, Habiliteringstjenesta for vaksne v/ ass. klinikkdirektør Marianne Nielsen, ReHabiliteringsklinikken.

Faglig ansvarlige

Prosjektleiar May L. Østerbøe, psykologspesialist.

Støtte

Prosjektet støttes av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest med kroner 50.000.

Støtteperiode

2015

Tema

Utvikle rutinar for screening og identifisering av autisme hos voksne med Downs syndrom som er henvist på bakgrunn av utfordrande atferd, funksjonsfall, mistanke om autisme, demens og/eller psykisk lidelse.

Prosjektets mål:

  • Som del i intern kvalitetsutvikling utarbeide nye prosedyrer for voksne med Down syndrom som henvises p.g.a. utfordrende atferd, funksjonsfall, mistenkt demens, psykisk lidelse og/eller autisme.
  • Utprøving av ulike kartleggingsverktøy for barn og unge i forhold til vår voksne pasientgruppe.

Sist oppdatert 06.02.2017