Video om sosiale ferdigheter

Helse Fonna har med midler fra Extrastiftelsen og Autismeforeningen som søkerorganisasjon produsert videomodelleringsfilmer som skildrer spesifikke sosiale ferdigheter. Bakgrunnen for prosjektet var å lage material til bruk i innlæring av sosial ferdigheter for barn og unge med autismespekterforstyrring.

Publisert 23.10.2018
Sist oppdatert 20.06.2024

​Målet med prosjektet er å styrke læringsmuligheter for barn og unge med autismespekterforstyrring i høve sosiale ferdigheter, og gjør tilgjengelig material på norsk til bruk i opplæring.

I prosjektperioden er det produsert

«ViMo» har som mål å bli eit komplett sosial ferdigheitstreningsprogram som skal innehalde metode, teknikkar og material. Målet er at alle kan arbeide sjølvstendig med produktet og lage strukturerte sosiale program.

Manus og sosiale program er henta frå «social skills training»-manualen til Jed Baker.