YGTSS-R er nå oversatt til norsk og publisert på Helsebiblioteket

Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS) er et klinikervurdert instrument som anses som gullstandarden for vurdering av tics hos pasienter med Tourettes syndrom og andre tic-tilstander.

Publisert 30.08.2021
Sist oppdatert 20.06.2024

​​​Denne skalaen ble nylig revidert og refereres til som YGTSS-revidert (YGTSS-R). De foreslåtte mindre revisjonene skal bidra til å forbedre presisjonen til YGTSS-R.​

Endringene er i samsvar med funn fra tidligere studier når det gjelder akseptabel konvergens og god til veldig god diskriminant validitet, og bare lave til middels korrelasjoner med kliniske alvorlighetsgrader av symptomer på ADHD, tvangssymptomer samt internaliserende symptomer.

YGTSS-R ble oversatt til norsk og nylig publisert på Helsebiblioteket

YGTSS-R består av et semistrukturert intervju, etterfulgt av et skåringskjema der enkeltpersoner blir bedt om å vurdere alvorlighetsgraden av deres tic-symptomer (både motoriske og vokale) på domener som antall, frekvens, intensitet, kompleksitet og interferens. Den inkluderer også en funksjonsnedsettelsesskala, der individet vurderer hvordan ticsene påvirker deres hverdag og aktiviteter.

I klinisk arbeid kan verktøyet brukes til å måle endringer i tic-atferd, eller til å undersøke om en behandling reduserer symptomene. En tidligere studie har vist at en 35% reduksjon på total YGTSS score eller en YGTSS råscore-endring på 6 eller 7 poeng, var de beste indikatorene for klinisk behandlingsrespons hos ungdom med tic tilstander (Storch et al, 2011).
 ​