Kliniske nettverk

Vi har to kliniske nettverk i Helse Vest.

Regionalt klinisk nettverk for kompetanseutvikling og nettverksbygging i spiseforstyrrelser i Helse Vest (voksne):

Mål

  • Å heve kompetanse på behandling av spiseforstyrringar etter evidensbaserte metoder og kliniske retningslinjer
  • Bygge nettverk innad og på tvers av lokale helseforetak som ledd i utvikle behandlingstilbod og bedre samarbeid.
  • Sikre i størst mulig grad at pasientar i regionen har same tilgang på behandling etter evidensbaserte metoder, uavhengig av kvar dei bur.

Målgruppe

Helsepersonell som behandler pasienter med spiseforstyrrelser i Helse Vest.

Metode

Arrangere årlige regionale fagdager og nettverkssamlinger. 

Lokale koordinatorer

Tema for samlingene blir utarbeidet sammen med våre lokale koordinatorer i Helse Førde, Helse Stavanger og Helse Fonna.

Samarbeids- og veiledningsnettverk for barn og unge med spiseforstyrringelser:

I Helse Vest er det fatte vedtak om at barn og unge med spiseforstyrrelser skal få tilbud om behandling i sitt lokale helseforetak. Dermed er det ikke etablert regionalt senter for denne pasientgruppen. For å heve kompetanse på behandling av spiseforstyrrelser i hele regionen, ble Samarbeids- og veiledningsnettverk for barn og unge med spiseforstyrrelser etablert i 2014.   

Mål

  • Kompetanseheving etter evidensbaserte behandlingsmetoder
  • Bygge nettverk på innad og på tvers av lokale helseforetak på fagfeltet barn og unge i Helse Vest.
  • Sikre lik behandling etter evidensbaserte metoder uavhengig av hvor pasienten bor.

Målgruppe

Helsepersonell som behandler barn og unge med spiseforstyrrelser i Helse Vest.

Metode

Arrangere regionale nettverkssamlinger (Faglig forum) for behandlere ved barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og polinikker. Innen nettverket er det planlagt videreutdanning av regionale nøkkelpersoner for å bygge opp veilederkompetanse i regionen. 

Styringsgruppe

Sentrale personer på fagfeltet fra hvert lokale helseforetak. Styringsgruppen legger føringer for utvikling av kompetansehevingsprogram ut fra behov lokalt.
Sist oppdatert 29.08.2023