Vi er ei regional avdeling som har ansvar for dei mest alvorlig sjuke med spiseforstyrringar i Helse Vest. Vi tilbyr behandling til pasientar som allerede har fått tilbod om behandling i primærhelsetjenesta og i distriktpsykiatriske senter (DPS) eller psykiatrisk klinikk for barn og unge (PBU). Det er eit krav at det skal sendast tilvisning fra DPS eller PBU for å bli vurdert for behandling på regionalt nivå. Vi har ikkje øyeblikkelig hjelp funksjon, kun planlagte innleggingar og ventetida vil variere over tid.

Treng du hjelp?

Her kan du lese meir om kven du kan ta kontakt med, kven vi er og korleis vi jobbar ved Seksjon for spiseforstyrringar.
Les meir om tilboda våre
Bilde av behandler og pasient.

Har du eit vanskeleg forhold til mat, kropp og vekt?

Dersom du har kome inn i ein sirkel der du tenker så mykje på mat, kropp eller vekt at det går ut over andre ting i livet ditt, kan det vere at du har eit spiseproblem. Her finn du informasjon om spiseforstyrringar, og om kva som skal til for å bli frisk.
Les meir om spiseforstyrringar og behandling
Foto: Pasient sitter i vinduskarmen

Er du bekymra for nokon?

Som nær familie eller venn til ein person med spiseproblem kan mange oppleve at dei er makteslause når det gjeld dei vala personen gjer, og det kan vere vanskeleg å forstå kva som skjer. Her finn du informasjon som kan vere til hjelp.
Gode råd til pårørande
Foto: Psykolog og pasient

Arrangement

 • Nettverkskonferansen for simulering i helsetenesta - Bergen
  Jobbar du med simulering, er interessert eller nysgjerrig på simuleringsbasert læring eller lurar på kva simulering kan bidra med på din arbeidsplass? Bli med på denne spennande konferansen i Bergen!
  Nettverkskonferansen for simulering i helsetenesta - Bergen
  29.
  mai
  2024
  2 dagar
 • Avlyst
  Psykoterapi for voksne med ADHD
  Psykoterapi for voksne med ADHD Kurs for behandlere i manualbasert gruppebehandling for voksne med ADHD. OBS! Utvidet påmeldingsfrist til 17.04.24
  Psykoterapi for voksne med ADHD
  29.
  mai
  2024
  3 dagar
 • Nasjonal autismekonferanse – Tønsbergkonferansen
  Den 8. nasjonale autismekonferansen avholdes 5.-7. juni 2024 i Tønsberg.
  Nasjonal autismekonferanse – Tønsbergkonferansen
  5.
  juni
  2024
  3 dagar
Sist oppdatert 20.12.2023