Responsteamet ved Regional avdeling spiseforstyrringar

Responsteamet ved Regional avdeling spiseforstyrringar er eit tverrfaglig team som tilbyr veiledning til behandlarar og miljøpersonale i saker med alvorlige spiseforstyrringar hjå ungdom og vaksne fra 16 år og oppover.

Deltakarar i responsteamet er psykolog og miljøpersonale med lang erfaring. Er det behov kan vi utvide teamet med klinisk ernæringsfysiolog og overlege. Teamet kan bidra i faglege drøftingar eller gje veiledning til behandlar og behandlingsteam i konkrete pasientsaker. Vi tilbyr også undervisning i samband med enkeltsaker.

Målgruppe

Behandlere og behandlingsteam i spesialisthelsetjenesten i Helse Vest.

Tilvising

Send til Regional avdeling spiseforstyrringar og be om veiledning via responsteam. Er tilvisinga knytt til konkret pasient, må pasienten gje samtykke til at tilvising vert send. Alternativet kan vere å be om veiledning på anonymisert pasientsak. 
Sist oppdatert 29.08.2023