Skåringsverktøy og kartleggingssjema

 • Bakgrunnsskjema
  Spørreskjema som inneholder bakgrunnsinformasjon om pasienten. Spørreskjemaet korresponderer med NorSpis sitt bakgrunnsskjema. Se nettleser, åpne hyperkobling: Bakgrunnsopplysninger 18 aar og eldre (PDF)  (nordlandssykehuset.no)
 • EDE-Q 6.0 –Eating Disorder Examination Questionnaire​
  Dette spørreskjemaet er basert på selvrapportering og har 4 underskalaer: restriksjon, bekymring for spising, bekymring for figur og bekymring for vekt. EDE-Q oppsummerer altså ulike sentrale symptomer og gir et bilde av alvorlighetsgrad ved spiseforstyrrelsen. I tillegg til underskalaene gir den en samleskåre kalt global skåre.
 • CIA 3.0 – Clinical Impairment Assessment Questionnaire (PDF)
  Dette er et 16 ledds selvrapporteringsskjema som måler alvorlighetsgraden av psykososiale vansker som følge av spiseforstyrrelse. Spørreskjemaet dekker områder som humør, selvoppfatning, kognitiv fungering, interpersonlig fungering og arbeidsevne.
 • BDI – Becks Depression Inventory
  BDI er en selvvurderingsskala med 21 ledd som måler grad av depresjon.
 • BAI – Becks Anxiety Inventory
  Dette er et spørreskjema som brukes for å vurdere grad av angst (samt ved gjentagende bruk: endring i angsttilstand). Spørreskjemaet måler både fysiologiske og kognitive angstsymptomer.
 • CORE-OM - Clinical Outcome in Routine Evaluation OM (Outcome Measures) (PDF)​
  Mål for psykisk tilstand.
 • Gradering av mageplager – IBS-SSS
  Måler symptomtrykk og alvorlighetsgrad av IBS-plager (ingen, mild, moderat, alvorlig)
 • GSRS – Gastrointestinal Symptom Rating Scale
  Symptomtrykk; diaré, fordøyelsesbesvær, forstoppelse, magesmerter, refluks
 • ROME III
  Diagnostisk spørreskjema funksjonelle mage-tarm sykdommer; funksjonell dyspepsi, postprandial distress syndrom, IBS​
 • M.I.N.I. - Mini Internasjonalt Nevropsykiatrisk Intervju (PDF)​ 
  Dette er et strukturert klinisk intervju for å kartlegge diagnoser.
 • SKID-5 - Structural Clinical Interview for DSM-5
  Dette er et strukturert klinisk intervju for å kartlegge diagnoser ihht DSM-5.
 • Pasienttilfredshet
 • PasOpp-undersøkelser – nasjonale brukererfaringsundersøkelser
Sist oppdatert 29.08.2023