- et 5-dagers behandlingstilbud for spiseforstyrrelser ved Regional avdeling spiseforstyrrelser

Temperament Based Therapy with Support (TBT-S)

TBT-S er en nevrobiologisk tilnærming til spiseforstyrrelser, basert på nyere hjerneforskning, samt kunnskap om medfødt temperament og temperamenttrekk. Behandlingen foregår over 5 sammenhengende dager, og bygger på kunnskap om nevrobiologi, flerfamilie terapi (FFT) og dialektisk atferdsterapi (DBT). TBT-S er et produkt av erfaring fra pasienter, pårørende og behandlere.

​​​Regional avdeling spiseforstyrrelser har ansvar for de mest alvorlig syke med spiseforstyrrelser i Helse Vest. Vi tilbyr tverrfaglig behandling til pasienter som allerede har fått tilbud om behandling i DPS eller PBU. Vi starter nå opp et nytt og spennende tilbud for unge voksne og langtidssyke, med hensikt å gi verktøy til å mestre tilfriskning. Tilbudet er en kombinasjon av gruppe- og individualterapi, gitt av klinisk ernæringsfysiolog, psykolog/psykologspesialist og lege.

TBT-S er en nevrobiologisk tilnærming til spiseforstyrrelser, basert på nyere hjerneforskning, samt kunnskap om medfødt temperament og temperamenttrekk. Studier viser at enkelte temperamenttrekk kan bidra til utvikling og opprettholdelse av spiseforstyrrelse (for eksempel perfeksjonisme, rigiditet, tvang, angst).

Det er et supplement til pågående behandling, som gir pasient og støtteperson(er) en felles forståelse av spiseproblemet og hvordan man kan møte det på en produktiv måte. Behandlingen retter fokus mot å bruke temperamenttrekk som en ressurs i tilfriskningsarbeidet.

Behandlingen foregår over 5 sammenhengende dager, og bygger på kunnskap om nevrobiologi, flerfamilie terapi (FFT) og dialektisk atferdsterapi (DBT). TBT-S er et produkt av erfaring fra pasienter, pårørende og behandlere.

Innholdet i behandlingsuken fokuserer på:

 • Nevrobiologisk psykoedukasjon
 • Erfaringsbasert læring gjennom aktiviteter som adresserer nevrobiologi hos personer med spiseforstyrrelse, temperamenttrekk, problemløsning og støttepersoners rolle
 • Ferdighetstrening
 • Måltidsveiledning
 • Utarbeidelse av behandlingsavtale

Gjennom uken vil pasient og støtteperson(er) samarbeide om en behandlingsavtale (BA). Denne avtalen er et rammeverk for handling som integrerer verktøy og strategier for å nå ønskede mål sammen med sin(e) støtteperson(er). Målet er å gi pasient og støtteperson mulighet til å bruke sine ressurser produktivt for å håndtere og redusere symptomer på spiseforstyrrelse.

Nevrobiologisk psykoedukasjon gir en felles forståelse av bakgrunn for intervensjoner. Erfaringsbasert læring kan gi både pasient og støtteperson(er) anerkjennelse og forståelse av problemene, samt mulighet for å utforske løsninger. Ferdighetstrening baserer seg på hvordan egne temperamenttrekk kan brukes til å redusere symptomer på spiseforstyrrelse. Måltidsveiledning gir mulighet til å øve på måltid etter individuelle behov. Behandlingsavtalen gir en struktur for utvikling og læring av ferdigheter mot individuelle mål om tilfriskning.

Det enkle svaret er: alle med spiseforstyrrelse. Likevel er det særlig nyttig for personer som kjenner utfordringer knyttet til angst og tvang, samt at temperamenttrekk som rigiditet og perfeksjonisme er gjenkjennbart. Tilbudet har per tidspunkt følgende inntakskriterier:

 • Pasient gjenkjenner seg i sentrale trekk som perfeksjonisme, engstelig, rigiditet
 • Minst én støtteperson (maks 4) som pasienten ønsker å inkludere i behandlingen
 • Pasient og støtteperson(er) må ønske å jobbe med tilfriskning
 • Pasient og støtteperson(er) må kunne ha anledning til å følge kurset en hel arbeidsuke på dagtid
 • ​​Vilje til å arbeide med sine utfordringer i en gruppe
 • Det vil forventes at man spiser måltid sammen med andre
 • Pasienten har et aktivt behandlingsforløp ved BUP/DPS i Helse Vest
 • Somatisk stabilitet, med BMI over 15
 • Over 16 år
 • Ikke aktiv suicidalitet, rus eller psykose

Pasient kan henvises av behandler i BUP/DPS i DIPS til Regional avdeling spiseforstyrrelser. Henvisningen må blant annet inneholde informasjon om sykehistorie (fysisk og psykisk), nåværende livssituasjon og nettverk, samt nåværende vekt/vektutvikling, høyde, matinntak/måltidsrutiner og aktuelle medikamenter.

Henvisninger blir gjennomgått fortløpende og alle får tilbakemelding. Det avtales vurderingssamtaler med pasienter som er aktuelle for behandlingsuken. Pasientforløp skal ikke avsluttes lokalt.

Pasient og støtte vil etter denne uken ha utarbeidet en behandlingsavtale som tas med tilbake til lokal BUP/DPS. Denne kan supplere pasientens behandlingsplan i psykoterapi, og den kan brukes selvstendig og i samarbeid med støtteperson(er) i hverdagen. Ved behov kan man henvises til Responsteam ved RAS for veiledning til lokal BUP/DPS.

Kontaktinformasjon

Regional avdeling spiseforstyrrelser v/ Marianne Beck, Monica Linnea Ones, Ingelin Birkeland Daatland. Adresse: Haukelandsbakken 15, 5021 Bergen. Glasblokkene, blokk 3, etasje 4. Telefon: 55 97 68 20Sist oppdatert 24.08.2023