5 ansatte på taket

Rusmedisin Seksjon forsking

Det har i dei seinaste åra vore ei aukande satsing på forsking og kvalitetsutvikling innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB).. Avdeling for rusmedisin (AFR) er involvert i fleire ulike forskings- og kvalitetsutviklingsprosjekt og samarbeider mellom anna med Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforsking i Helse Vest (KORFOR) og Senter for rus- og avhengigheits forsking (SERAF).

Avdeling for rusmedisin har ein eigen forskingsseksjon som er involvert i fleire ulike forsknings- og kvalitetsutviklingsprosjektar og samarbeider blant anna med regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF).

AFR Forskning består av Bergen Addiction Research (BAR) og Psykososiale Intervensjoner ved Avhengighetslidelser (PIA)

Bergen Addiction Research Group (BAR) driv ei større forskingssatsing integrert i LAR

I PIA- studien forskar dei blant anna behandling med langtidsvirkande naltrekson kan gje god hjelp til dei som er avhengige av heroin eller andre opioider og ønskjer å forbli opioidfrie etter ein fullstendig avgiftning. Dei har også forska på  veileda sjølvhjelp via internett ved problematisk bruk og avhengigheit av ulike rusmidlar.

 

Kontaktinformasjon

Seksjonsleder/Phd-kandidat UiB Arild Opheim
Tlf: 55970178 / 913 14 247 

Spesialrådgiver Zhanna Gaulen
Tlf. 55970177 / 41635221 

Spesialrådgiver Marianne Fjæreide
Tlf. 55970149 / 92052411 

Spesia lrådgiver/PhD-kandidat UiB Silvia Eiken Alpers
Tlf. 55970147 

Forsker/PhD-kandidat UiB Siv-Elin Leirvåg Carlsen
Tlf. 55970176 / 41636982 

Forsker Steinar Fosse
Tlf. 55970174 / 91580890 

Forsker/Førsteamanuensis Psykologisk fakultet UiB Linn-Heidi Lunde
Tlf. 55978345 / 90176337 

Overlege Svein Skjøtskift
Tlf. 55970179 / 91154692 

Spesialrådgiver Jan Tore Daltveit
Mobil 92232807 

Konst.overlege/Førsteamanuensis Medisinsk-odontologiske fakultet UiB,
Kjell-Arne Johansson
Mobil 97191828 

 

Forskningsstrategi og Årsrapport

Forskningsstrategi 2020 - 2023

Årsrapport 2020 – Seksjon forskning

Kontakt

Seksjonsleder Arild Opheim

Praktisk informasjon

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

Forskings- og kvalitetssikringsprosjekt

Gode resultater for ny rusmedisin (bt.no)

En sprøyte i baken hver fjerde uke med en ny type medisin, virker minst like godt som dagens LAR-behandling, viser forsøk.
Les heile artiklen på bt.no (kun for BT-abonnentar)
En mann og en kvinne som sitter ved et bord

BAR

Bergen Addiction Research Group. Forskingsgruppa BAR skal bygge på den kliniske erfaringa med å etablere LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) og forskingskompetanse innanfor ruslidingar på høgt internasjonalt nivå.
Les meir om BAR
langrennsløper går i snøen på fjellet