5 ansatte på taket

Rusmedisin Seksjon forsking

Det har i dei seinaste åra vore ei aukande satsing på forsking og kvalitetsutvikling innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB). Avdeling for rusmedisin (AFR) er involvert i fleire ulike forskings- og kvalitetsutviklingsprosjekt og samarbeider mellom anna med Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforsking i Helse Vest (KORFOR) og Senter for rus- og avhengigheits forsking (SERAF).

Avdeling for rusmedisin har ein eigen forskingsseksjon som er involvert i fleire ulike forsknings- og kvalitetsutviklingsprosjektar og samarbeider blant anna med regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF).

AFR Forskning består av Bergen Addiction Research (BAR) og Psykososiale Intervensjoner ved Avhengighetslidelser (PIA)

 • Bergen Addiction Research Group (BAR) driv ei større forskingssatsing integrert i LAR
 • I PIA- studien forskar dei blant anna behandling med langtidsvirkande naltrekson kan gje god hjelp til dei som er avhengige av heroin eller andre opioider og ønskjer å forbli opioidfrie etter ein fullstendig avgiftning. Dei har også forska på  veileda sjølvhjelp via internett ved problematisk bruk og avhengigheit av ulike rusmidlar.

 

Kontaktinformasjon

Arild Opheim

Seksjonsleiar / PhD-kandidat, UiB 

arild.opheim@helse-bergen.no 55 97 01 78 / 913 14 247 

 Silvia Eiken Alpers

Spesialrådgivar/ PhD-kandidat, UiB

silvia.eiken.alpers@helse-bergen.no 55 97 01 47 

Siv-Elin Leirvåg Carlsen

Forskar / PhD-kandidat, UiB 

siv-elin.carlsen@helse-bergen.no 55 97 01 76 / 416 36 982 

 Linn-Heidi Lunde

Forskar / Førsteamanuensis, Det psykologiske fakultet, UiB

linn.heidi.lunde@helse-bergen.no 55 97 83 45 / 901 76 337 

Jan Tore Daltveit

Spesialrådgivar

jan.tore.daltveit@helse-bergen.no 922 32 807 

Kjell-Arne Johansson

Konst.overlege og spesialrådgivar / Førsteamanuensis, Det medisinske fakultet, UiB

kjell.johansson@uib.no 971 91 828 

Forskningsstrategi og Årsrapport

Forskningsstrategi 2020 - 2023 (PDF)

Årsrapport 2020 – Seksjon forsking (PDF)

Kontakt

Seksjonsleiar Arild Opheim

BAR

​Bergen Addiction Research (BAR) er ei forskingssatsing ved Avdeling for rusmedisin med mål om å gi kunnskap som betrar behandlinga av personar med ruslidingar. Forskingsgruppa BAR jobbar tett med det kliniske fagmiljøet rundt LAR (Legemiddelassistert rehabilitering), brukarrepresentantar og forskarar på høgt internasjonalt nivå både i Noreg og andre land.

Les meir om forskingsprosjekta i BAR
langrennsløper går i snøen på fjellet

Psykososiale Intervensjoner ved Avhengighetslidelser (PIA)

PIA undersøkjer behandlingsforløp og då gjerne ved bruk av pilotstudiar og studiar om gjennomførlegheit (feasibilitystudiar), og dessutan RCT-studiar og implementeringsstudiar.

Les meir om PIA i forskingstrategien til Avdeling for rusmedisin
5 ansatte på taket

Forskings- og kvalitetssikringsprosjektar

  BMC Folkehelse - en toårig longitudinell kohortestudie

  Sammenhengen mellom psykiske plager og økonomiske og helsemessige bekymringer med tobakksrøykeatferd under COVID-19-pandemien

  Artikkel
  Diagram

  Fenomenologisk studie: Styring av energien med musikk:

  Hermeneutisk fenomenologisk studie av brukerperspektiver av musikk og musikkterapi for samtidig forekommende ADHD og rusmiddelproblemer Av: Claire M. Ghetti, Steinar Hjelmbrekke, Katharina Morken, Therese Dahl & Brynjulf Stige

  Fenomenologisk studie: Styring av energien med musikk:
  Diagram

  Gode resultater for ny rusmedisin

  Ei sprøyte i baken hver fjerde uke med en ny type medisin, virker minst like godt som dagens LAR-behandling, viser forsøk.

  Les heile artikkelen på bt.no (kun for BT-abonnentar)
  En mann og en kvinne som sitter ved et bord