Sustainable intEgrated care modeLs for multi-morbidity: delivery, Financing and performancE (SELFIE)

Satsingsprosjekt 2 er alt starta, og første fase med å samle kvalitative data for å beskrive LAR-Bergensmodellen vart avslutta sommaren 2016. Denne beskrivelsen skal brukast for å bygge opp ein matematisk finansieringsmodell.

​I samarbeid med det EU finansierte (Horizon 2020) prosjektet SELFIE skal BAR kvalitativt beskrive LAR-Bergensmodellen og ut frå dette utvikle ein finansieringsmodell for å estimere kostnader ved integrert LAR- behandling. Dette er i samarbeid med Økonomisk Institutt (ved Professor i helseøkonomi Jan Erik Askildsen) og Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen (ved Professor i Allmennmedisin Sabine Ruths) – begge ved Universitetet i Bergen.

I samarbeid med det EU finansierte (Horizon 2020) prosjektet SELFIE skal BAR kvalitativt beskrive LAR-Bergensmodellen og ut frå dette utvikle ein finansieringsmodell for å estimere kostnader ved integrert LAR- behandling. Dette er i samarbeid med Økonomisk Institutt (ved Professor i helseøkonomi Jan Erik Askildsen) og Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen (ved Professor i Allmennmedisin Sabine Ruths) – begge ved Universitetet i Bergen.

Sist oppdatert 07.03.2022