Parkbygget

Parkbygget is located in front of The main hospital building, wall to wall. This construction contains the majority of all cancer treatment and cancer-research at the hospital.

How to get here

Adresse

Haukelandsveien 22, 5021 Bergen

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

​There are several ways of getting to Haukeland University Hospital by public transport. Here follows a brief summary.

​​​​​​​The term Pasientreiser (patient travel) is used to describe travel to and from authorised treatments. The hospital is responsible for providing patient travel and will meet the cost of the cheapest mode of travel on behalf of the patient. You can read more on the Pasientreiser website​. The website also contains information about the Helseekspress and Helsebuss bus services.

Bus
Several scheduled bus routes stop at the hospital. There is also a number of commuter bus routes running between different parts of Bergen and the hospital.
Skyss has produced a dedicated route map for Haukeland University Hospital (PDF)​ showing which bus routes stop at the hospital. 
At the website Skyss.no you will find complete bus routes with details of stops and departure times.
Tide and Nettbuss operate express coaches on several long-distance routes to the centre of Bergen.

Bybanen Light Rail
The closest Bybanen station is Haukeland sjukehus, only a 5 minute walk from the station to the hospital. The station is located to the North of the hospital main building, Sentralblokka, next to the buildings Glasblokkene. Timetables are available at the website Skyss.no​.

Taxi
There are usually taxis available at the taxi rank outside the main hospital building (Sentralblokka). If not, our receptionists are on hand 24 hours a day and can help book a taxi for you.

Train
Bergen Train Station in the centre of Bergen is the closest mainline station to Haukeland University Hospital. The distance between the station and the hospital is around 2.5 km and is served by several bus routes and the Bybanen Light Rail (line 2).

Airplane
Bergen Airport in Flesland is just under 20 km from Haukeland University Hospital. There is no direct airport bus between Haukeland and Bergen Airport, but you can take the airport bus to and from the centre of Bergen.

Waiting areas
There is a separate waiting area near the reception in the main hospital building (Sentralblokka) for patients and next-of-kin waiting for transport.

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

​Parking facilities at Haukeland are divided into separate zones in and around the hospital grounds.
​​
Parking spaces are very limited, however. Out of consid​​eration for those who need to travel to the hospital using their own car, we strongly urge those who are able to do so to use public transport​.

Read more about parking

General information

Ved inngangen til Parkbygget finn du ventesone A som er ope for pasientar og pårørande mellom kl. 07.30 -15.30.
Her finst aviser, blad, tv, trådlaust nettverk og ein lekekrok for dei minste.
Vi oppfordrar pasientar som ventar på time til lege eller på blodprøvesvar, til å nytte Atriet. Det er begrensa sitjeplassar i poliklinikken, så vi oppfordrar også pårørande til å venta lengst mogleg i Atriet.

For dei som skal ha behandling, er det eit eiga venterom i behandlingseinheita.

​Kreftavdelinga har dei siste åra satsa mykje på å inkludere barn og ungdom som har sjuk mor eller far i avdelinga. Vi har lagt vekt på å gjere seksjonane barnevennlege.

Les mer om barn som pårørande

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

The patient library allows patients and their next-of-kin to borrow books, DVDs and periodicals.

We have a large selection of books, comic books, audiobooks, digital books/cards and PlayStation, Wii and Xbox games, as well as DVDs, CDs, periodicals, newspapers and music.
We also lend DAB radios and playback equipment for films, audiobooks and music.

Opening hours
Monday, Wednesday and Friday 11.30–15.30.
​Tuesday and Thursday 11.30–17.30.


Book trolleys
Every Monday, Tuesday and Thursday we visit the departments with our book trolley. If you would like to borrow something but are unable to make it to the library, feel free to contact us during opening hours, and we will deliver the requested material to you.


Computers and printers
The library has a public computer and printer/photocopier. Patients and next-of-kin are welcome to use the internet, do their online banking, print off plane tickets etc.


Visual art
We also lend visual art. Please contact us for more information.

Som inneliggande pasient vil du få matservering på avdelinga du ligg på. I tillegg kan du og besøkande kjøpe alt frå dagens middag til smårettar, bakevarer og kioskvarer på sjukehuset. I nærmiljøet finst også fleire daglegvarebutikkar.

Les meir om mattilbodet ved sjukehuset

Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.

​​Kreftavdelinga har to sengepostar, Post 1 og Post 2.

​Alle pasientar får innkalling per brev. 

Brevet inneheld opplysningar om:
• Dag og tid for oppmøte på aktuell sengepost. 
• Info om kva du må ta med deg 

- Toalettsaker 
- Diverse dusjartiklar 
- Tøflar 
- Undertøy m.m. 
- Privat tøy
 
• Medisinar: Dersom du bruker medisiner fast, tar du med en oversikt over disse når du kommer til oppmøte. 
 
• Verdisaker: Avdelinga har ikkje høve til å ta ansvar for verdisaker. 
 

Innleggingsdagen

Den første dagen går med til prøvetaking, informasjon og samtale med helsepersonell. Du må rekne med litt venting mellom dei ulike gjeremåla denne dagen.

Legen vil undersøke deg og du vil få informasjon om vidare prøver/ undersøkingar og behandling.

Du vil også få ein innkomstsamtale med pleiepersonell og få ein del skriftleg informasjon om avdelinga og rutinane der.

Beskjed om poliklinisk time gjer vi vanlegvis via eit innkallingsbrev. Du kan også få tildelt time pr. telefon eller via lege, for eksempel ved utskriving frå sengepost.
Brevet/informasjonen inneheld opplysningar om: 

 • Dag og tid for oppmøte.

 • Beskjed om du må ta blodprøver ved poliklinikken ved frammøte.

 • Medisinar: Ved første konsultasjon må du hugse å ta med ei oversikt med namn, dose og hyppigheit av faste- og behovsmedisinar du bruker.

 • Informasjon om kva for avtalar som er gjort i samanheng med konsultasjonen.

 • Informasjon dersom det er aktuelt å bu på sjukehotellet.

 • Informasjon om å berekne god tid på grunn av parkeringsproblem på sjukehusområdet.

 

Praktisk informasjon

Poliklinikken ligg i 1.etasje i Parkbygget med inngang frå sjukehusparken i underetasjen.

Vennligst henvend deg i skranken i Parkbygget/Atriet U.etasje ved ankomst for registrering.
Her vil du bli vist vidare til blodprøvetaking eller konsultasjon/behandling.

Behandlingen kan foregå over fleire dager, og du vil då bu heime eller på sjukehotellet mellom kvar behandlingsdag.

For å utnytte ressursane best mogleg, er det lagt opp til eit tett program. Dette kan medføre noko venting. 
Har du vært hos lege eller får cellegiftkurar, må du betale ein eigenandel dersom du ikkje har frikort. Frikort må takast med til konsultasjonen for registrering. 
Det er anledning til å ha med seg ein pårørande eller ein venn til legetimen/behandling.

​​​Pusterommet treningssenter er ein del av Kreftsenter for opplæring og rehabilitering (KOR) ved Kreftavdelinga. Rehabiliteringstilbodet er for kreftpasientar med gitte diagnosar, og all fysisk aktivitet inngår i tilbodet.

Les meir om Pusterommet

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

​Du vil få:

 • Samtale med lege. 
 • Nødvendige papir som transportrekvisisjon, reseptar, sjukemelding osb. Utskrivingsskjema som gir deg informasjon om eventuelle medisinar, oppfølging heime og vidare avtaler med avdelinga. Dette skjemaet bør du ta med ved besøk hos fastlegen. 
 • Bruk anledninga til å spørje om ting du lurer på.

Du kan gjerne ha med deg pårørande ved utskrivingssamtalen.

Patients waiting for transport may do so in a designated waiting area in the foyer in the main hospital building (Sentralblokka). The waiting area is designed to make the wait as comfortable as possible for both patients and next-of-kin.

Opening hours
Staffed waiting area Monday to Friday: 08.15–17.00
Telephone:  05515

The waiting area offers reclining chairs, coffee tables with seats, magazines and coffee.

In the daytime the waiting area is staffed by two transport planners from the Department of Patient Travel. The transport planners are not medically trained but can assist you if there are any changes to your planned travel.

 • Patient travel must be booked by the discharging department before the patient arrives in the wai​ting area.
 • The departments are responsible for referring patients to the waiting area based on a medical assessment.
 • Patients who need to wait longer than 2 1/2 hours for their booked travel should do so in their department.
 • The department should make its assessments, including medical assessments, on the basis that the waiting area is not permanently staffed and not staffed by medical personnel.

Patients travelling by air may contact the hosts in the waiting area, who will help organise an airport transfer.

In special circumstances the waiting area may be unmanned for limited periods during opening hours.

 • Patients who require care and who are in the waiting area at ordinary closing time will be referred back to the discharging department. The discharging department will then look after the patient.
 • Patients who have been allocated patient transport after 15.30 and who require care must wait in their department. Those who do not require care may wait at the edge of the waiting area.