Ane Johannessen fikk innviglet midler til Life GAP

Ane Johannessen vart tildelt eit tilskott på 12 millionar frå NRC-programmet BEDREHELSE for Life-GAP, eit prosjekt designa for å studera korleis luftforureining og grøntområde påverkar lungehelse gjennom eit livsløp og over generasjonar.

Publisert 10.02.2020
Sist oppdatert 13.10.2022
LIFE GAP logo


Ane Johannessen vart tildelt eit tilskott på 12 millionar frå NRC-programmet BEDREHELSE for Life-GAP, eit prosjekt designa for å studera korleis luftforureining og grøntområde påverkar lungehelse gjennom eit livsløp og over generasjonar. Life-GAP er basert på den store Nordeuropeiske lungehelseundersøkinga RHINE (Respiratory Health in Northern Europe), med over 20 000 deltakarar, der ein oppfølgingsstudie vert gjort i 2020. Denne kohorten vil verte rikja opp med registerdata (dødsårsak-, fødsels-, medikament- og sjukehusdata) og med data om miljøpåverknader (grøntområde, NO2, PM2.5, PM10, O3 og svart karbon) tileigna kvar deltakar tilbake i tid med grunnlag i bustadshistorikk.