Fars overvekt i puberteten auker risikoen for at barna hans får astma

Hvis far er overvektig i ungdommen, har hans framtidige barn meir enn doblet risiko for å få astma, viser stor generasjonsstudie.

Publisert 11.10.2019
Sist oppdatert 11.11.2021
Overvekt hos barn
Copyright: Colourbox
Forskarane så på foreldrenes overvekt i barndommen, i ungdommen og som voksen. Førekomsten av astma hos barna blei målt etter at barna sjølv vart voksen.  Og på eit punkt vart resultata slåande; dei fann ein sterk samanheng mellom fedres overvekt i puberteten, og økt førekomst av astma hos etterkommarane deira. Barn av ein far som blei overvektig i puberteten, hadde meir enn dobbelt så stor risiko for astma, som barn av en normalvektig far i denne perioden. Les heile artikkelen her.