Fedrar som røyker aukar risiko for astma for framtidige avkom

Ein norsk studie visar at astma er tre gongar så vanleg blant dei med en far som røykte i ungdomen enn hos avkom som ikkje hadde det.

Publisert 18.10.2021
En fugl med langt nebb

​Det er velkjent at mødrenes miljø spiller inn på barns helse. Ny forsking frå Universitetet i Bergen (UiB) som inkluderer 24 000 barn, tyder på at dette også gjelder for fedrar.

– Barn av fedrane som røykte før befruktning hadde over tre gonger så høy risiko for astma enn de som hadde fedrane som aldri har røykt, seier professor Cecilie Svanes ved Senter for Internasjonal Helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB.

Les meir på Universitetet i Bergen sine sider