Rutinar for postsending av biologisk materiale

Sending av prøver med post

Sending av prøver må vera i tråd med føresegnene til styresmaktene. Føresegnene til styresmaktene kjem fram av rettleiar​ for sending av smittefarleg biologisk materiale, utarbeidd av Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap. Riktig handtering og sending  er viktig av omsyn til pasientar, post- og transportpersonale og laboratoriepersonale.

Det er ansvaret til avsendar å sjå til at smittefarleg biologisk materiale er riktig klassifisert, pakka, merka og at riktige dokument medfølgjer sendinga. Melding om feilaktig emballert prøve blir avsendaren send.

Biologisk materiale skal i dei aller fleste tilfelle klassifiserast som farleg gods, kategori B. Biologisk materiale, kategori B er tillaten sendt i posten.​

Legekontor som ikkje er knytt til hentetenesta må senda prøvene per post. Konvoluttar med tilhøyrande fraktetikettar kan bestillast på analyseoversikten.no​.  
 

Emballasjen skal alltid bestå av minst tre deler:

 1. Lekkasjesikker primærbeholder som inneholder prøvematerialet. (prøverør). Primærbeholder kan være av plast eller glass med tettsluttende gummipropp eller skrukork.
 2. Lekkasjesikker sekundæremballasje (transporthylse) med absorberende materiale. Prøverørene skal emballeres i sekundæremballasje på en slik måte at de under normale transportforhold ikke kan knuses. Dersom flere prøverør skal sendes i samme pakke, skal de pakkes slik at de ikke berører hverandre. For å hindre lekkasje av prøvemateriale dersom et prøverør skulle knuse under postforsendelsen, må prøvene legges i transporthylser med tilstrekkelig absorpsjonsmateriale. 
  Transporthylsene er av slagfast plast og skal brukes til de fleste prøvetyper. Dersom det benyttes tørris for nedkjøling av prøver skal denne være plassert utenfor sekundæremballasjen. Bruk isoporeske ved forsendelse av prøvene.
 3. Ytteremballasje. Konvolutt eller eske som kan motstå støt og belastninger som normalt forekommer under transport.
  For postsendinger kreves det for brev en sidestørrelse på minst 10 x 14 cm, og for pakker 21 x 13 x 1 cm.  Se eget punkt; bruk av fraktetiketter og pakking av prøver

Krav til merking av ytteremballasjen:

 • Avsenders navn, adresse og telefonnummer
 • Mottakers navn og adresse
 • Krav om UN 3373 symbol
 • Varenavnet ”Biologisk stoff kategori B” (bokstavstørrelse minst 6 mm høye) skal plasseres ved siden av UN 3373 symbolet
 • Alt nødvendig materiell som rekvisisjoner, prøvetakningsutstyr, transporthylser, fraktetiketter og forsendelseskonvolutter kan bestilles https://analyseoversikten.no/bestilling/utstyr

 • ​​Alle prøver må ha eigen transporthylse før dei blir lagt i konvolutten. 
 • Alle prøver til dei ulike laboratoria på Haukeland skal sendast i same konvolutt.

​For mange prøver til ein konvolutt?

​​​​Fleire konvoluttar som er festa saman (inntil 4 Kg), kan ha ein og same fraktetikett. Teip konvoluttane godt saman og fest fraktetikett på øvste konvolutt.

Konvolutter tapet sammen. Foto

Brun prefrankert konvolutt (sjå bilde under)

kan brukast til enkelte prøvematerial, sjå avkryssing på konvolutten for kva som kan sendast med denne. 

Ver merksam på at konvolutten ikkje kan nyttast til biologisk materiale med kort haldbarheit. Transporttida blir for lang og prøvematerialet for gammalt. Sjå analyseoversikten.no​ for haldbarheit. 

Kun eit kryss pr. konvolutt. Har dykk prøver som krev fleire kryss, bruk kvar sin konvolutt. 
Konvolutt_biologiskstoff_brun.PNG
Konvolutten bestillast i analyseoversikten.no.

 • ​​​Fraktetikett som skal nyttast ved sending måndag t.o.m torsdag (F1) er gyldig 12 månader frå utskrifts-/bestillingsdato.
 • Fraktetikett som skal nyttast ved sending fredag (FL1) er gyldig kun 3 månader frå utskrifts-/bestillingsdato
Ulike fraktetiketter
​Sending MÅNDAG til og med TORSDAG: ​Merka med F1 på fraktetiketten
Sending FREDAG: Merka med FL1 på fraktetiketten
skjermbilde fraktetikett merket med F1

skjermbilde fraktetikett merket med FL1

Fraktetikett klistrast på konvolutt før levering til næraste poststad (sjå innleveringsfrist på næraste post i butikk: www.posten.no/kart). Ver merksam på å nytte rett etikett!

Ansvarlig avdeling: Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi
Kontaktpersoner: Carina Andreassen,helsesekretær med fagansvar/ Hege Lid, markedskonsulent
Telefon: 55 97 31 00 eller mobil 954 22 394
Sist oppdatert 10.01.2024