Endring av meldepunkt for øyeblikkelig hjelp

Endring av meldepunkt for øyeblikkelig hjelp innleggelser til Haukeland universitetssykehus (HUS) og Haraldsplass diakonale sykehus (HDS).

Publisert 11.11.2022
Sist oppdatert 01.03.2024

Helse Bergen HF har endret meldepunktet for øyeblikkelig hjelp innleggelser. Deler av denne funksjonen er flyttet ut av AMK-sentralen og det er etablert et nytt telefonnummer for denne tjenesten, 55 97 33 36. 

 
Når man ringer det vil man få to innvalg; 
  1. Trykk 1 for innleggelser med behov for ambulanse 
  2. Trykk 2 innleggelser uten behov for ambulanse. * 
Det er Dokumentasjonsavdelingen og Hospitaldrift Telefoni (HUS) som håndterer henvendelser om innleggelser der pasienten ikke har behov for ambulanse. 

 

Innleggende lege må ha diagnose og mottagende avdeling klart.
Dersom det er behov for nærmere avklaring eller konferering om innleggelsen må dette foregå på forhånd, via telefonsentralen HUS eller HDS.

Vi minner samtidig om at innleggelser til følgende avdelinger har egne meldepunkt, og skal ikke meldes via innleggelsestelefonen:​

Avdelinger med egne meldepunkt
 
​Barne- og ungdomsklinikken 55 97 33 93
​Kvinneklinikken​  55 97 42 00
​Revmatologisk avdeling ​55 97 39 22
​Hudavdelingen ​55 97 39 14
​Kreftavdelingen ​55 97 34 41 eller vakthavende kreftlege
  • Dersom det er behov for taxi må innleggende lege bestille dette selv.
  • Er det behov for innleggelser med ambulanse på rød respons, skal man ringe 113. 
  • Ved behov for å bestille ambulanse utenom innleggelse, ring 64 89 64 03.​​