PKO-NYTT august 2017

I denne utgåva kan vi opplyse om at rapportering av sterkt avvikande resultat på D-Dimer tatt på legevakta, vil også bli sendt elektronisk til fastlegen frå Laboratorium for klinisk biokjemi.

Publisert 01.08.2017

Andre saker omtalt i dette nummeret:

  • Pasientar skal ha informasjon om retten til å velje behandlingsstad. På www.helsenorge.no/velg-behandlingssted er ein oversikt over ventetider, offentlege sjukehus og private behandlingsstader pasienten kan velje mellom.
  • Dagkirurgisk senter ved Betanien sykehus presenterer sine behandlingstilbod innan gynekologi og kirurgi.
  • Trening av bekkenbotn er oftast aktuelt for menn som må fjerne prostata, men menn som opplever lekkasje kan også ha nytte av øvingane.
  • Vi gir deg nokre datoar for kurs og møter som kjem i haust

Les meir i PKO-NYTT