Prøvesvar på helsenorge

Det er stor etterspørsel fra pasientene etter å se flere typer prøvesvar på Helsenorge. Resultat av koronaprøver vises allerede, og fra slutten av november 2021 vil pasienter i Helse Vest ha muligheten til å få innsyn i flere typer prøvesvar på Helsenorge.

Publisert 23.11.2021
Sist oppdatert 26.08.2023

Dette er prøvesvar som er internt rekvirert i Helse Vest,  og i hovedsak omfatter det patologisvar og svar på radiologiundersøkelser. Prøvesvar som er bestilt av fastlegen vil ikke vises på denne måten, og pasientene må selv kontakte fastlegen for å få disse svarene.


Hvor kan pasientene finne prøvesvaret?

Prøvesvarene vil fra slutten av november 2021 være tilgjengelige under "Pasientjournal" på Helsenorge. Foreløpig er det kun resultat av koronaprøver som er tilgjengelig under "Prøvesvar», men det er planlagt at de nevnte prøvesvarene og undersøkelsene fra Helse Vest også skal bli tilgjengelige under «Prøvesvar» på Helsenorge i begynnelsen av 2022. 

Resultat av undersøkelsen

Både på sykehusets nettsider og på Helsenorge står det at svar på prøver og undersøkelser blir sendt til den som har bestilt prøven. Henvisende lege skal informere pasienten om prøvesvaret på vanlig måte. Det skal komme tydelig frem at laboratoriet eller radiologisk avdeling dessverre ikke har anledning til å formidle prøvesvar. Det skal også stå at det er ulikt hvor lang tid det tar å analysere en prøve eller undersøkelse, og at svartiden kan variere fra dager til uker.

NILAR

Det nasjonale programmet NILAR jobber med en nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av alle laboratorie- og radiologisvar. Med denne tjenesten skal det være mulig å dele prøvesvar på tvers av hele Helse-Norge. Målet er at pasientene skal få enklere tilgang til alle prøvesvar på helsenorge, og helsepersonell får trygg og sikker tilgang til informasjon som kan bidra til raskere diagnostisering og bedre kvalitet i tjenestene. Helse Vest bidrar i dette arbeidet. 


Skjermdump fra helsenorge:

helse norge