Palliativ sengepost stengd i sommar

Publisert 11.06.2024
Foto av fasade Glasblokkene 1 og 5

Palliativ sengepost i Glasblokkene vert stengd i perioden fredag 28.juni kl 15.00 til mandag 29.juli kl 08.00.

Den vil vera stengd frå helga veke 26 og i vekene 27, 28, 29 og 30.

Palliativt team vil vera bemanna gjennom heile sommaren og vil vera tilgjengeleg for å gå tilsyn på sjukehuset mandag til fredag kl 08.30 til 15.00.

Det vil vera overlege i palliativ vakt med tilstedevakt mandag til fredag kl 08.00 til18.00,  og bakvakt resten av døgnet (kun bakvakt i helg).

Overlege i vakt kan kontaktast, lege til lege, via sentralbord 55 975000.

I denne perioden er Palliativt team (-senter) sin rådgjevingstelefon (55 971050)

open/ tilgjengeleg på dagtid mandag til fredag kl 0800 -15.00.