Stor pågang angående venøs insuffisiens i underekstremiteter

Mål med behandling ved offentlig helsetjeneste av venøs insuffisiens er hovedsakelig å forebygge eller behandle venøse sår. Lettere symptomer og kosmetiske årsaker er ikke indikasjon til kirurgisk behandling ved offentlig helsetjeneste.

Publisert 16.08.2023
​Karkirurgisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus registrerer at det er stor pågang av henvisninger gjeldende spesialistvurdering av venøs insuffisiens i underekstremiteter.

Venøs insuffisiens (varicer/åreknuter) i underekstremiteter er en vanlig og vanligvis ufarlig tilstand. Det kjennetegnes ved ikke-fungerende veneklaffer og reversert blodgjennomstrømning i vener som leder til økt venøs trykk og åreknuter. Tilstanden er kronisk, og en stor del av befolkningen vil ha en livslang risiko for ytterligere utvikling av åreknuter uavhengig av kirurgisk behandling. I de fleste tilfeller er det ikke behov for noen annen behandling enn kompresjonsstrømper.

En vanlig klassifisering av venøs insuffisiens er ved hjelp av CEAP-klassifisering, der man på sykehus legger mest vekt på C i CEAP. 


CEAP-klassifikasjon av kronisk overfladisk venøs insuffisiens:

C0: Ingen synlige varicer
C1: Telangiektasier og retikulære vener
C2: Synlige varicer
C3: Kronisk ødem ankel/legg
C4: Eksem/hudforandringer
C5: Tilhelet venøst sår
C6: Aktivt venøst sår

Ifølge helsedirektoratet prioriteringsveileder bør pasienter med C0-C2 behandles konservativt med støttestrømper. Disse vil ikke trenge henvisning til spesialistvurdering ved Karkirurgisk avdeling. Mål med behandling ved offentlig helsetjeneste av venøs insuffisiens er hovedsakelig å forebygge eller behandle venøse sår. Lettere symptomer og kosmetiske årsaker er ikke indikasjon til kirurgisk behandling ved offentlig helsetjeneste. 

Ved mye plagsomme symptomer og det er prøvd kompresjonsbehandling daglig i minst 6 måneders tid uten symptomlindring, kan pasienten henvises for en vurdering ved vår poliklinikk.

Pasienter som har gjennomgått tromboflebitt, har uttalt kronisk hevelse, hudforandringer, pigmentering eller sår, kan henvises til oss ved venepoliklinikken.