Vardetreff

Vardetreff er eit tilbod for dei som lever med alvorleg sjukdom og sjukdom som ikkje kan kurerast, i vaksen alder (ca 30-65 år), uavhengig av diagnose.

Publisert 21.02.2024
Eksteriør fasade Vardesenteret

Målet med tilbodet er at gode samtalar, fysisk aktivitet og fellesskap med andre i liknande situasjon skal bidra til meistring og gode samtalar.

Les meir her:

Vardetreff - Vardesenteret (kreftforeningen.no)