Nettverk Helse Bergen

Nettverket i Helse Bergen føretaksområde er basert på ei samarbeidsavtale mellom dei 18 kommunane, Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest, Kreftforeningen og VID vitenskapelige høgskole.

​Nettverka er organisert med ei felles styringsgruppe  og kvar si driftsgruppe. 

Nettverk av sjukepleiarar

Nettverk av fysio- og ergoterapeutar

Pallnet. Register ​over ressurspersonar i nettverket​

Det vert arrangert introduksjonskurs for nye ressurspersonar og deira næraste leiar kvar haust. 

 

Det vert arrangert årleg fagdag for ressurspersonar og deira næraste leiar kvar haust.​

​​

 

Sist oppdatert 03.04.2024