Om kompetansetjenesten for MS

Nasjonal kompetansetjeneste for MS ble etablert i 1996 etter mandat fra Sosial og Helsedepartementet.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Foto: Ingvild Festervoll Melien, UiB

​Kompetansetjenesten er en del av Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. Hovedfokus er forskning, fagutvikling og undervisning. 

Vi har ikke behandlingsansvar for pasienter. Leger og sjukepleiere har likevel pasientkontakt og behandling som ledd i prosjekt og tilegning av klinisk erfaring. Dette dreier seg i all hovedsak om polikliniske konsultasjoner (Nevrologisk avdeling). 

I tillegg har legene våre ansvar for behandling av svært aktiv MS. Vi har også i samarbeid med MS- forbundet i Norge ansvar for en nettbasert svartjeneste​. 

Sammen med MS-forbundet har vi deltatt i utforming av Nasjonal plan for behandling av MS som gir veiledende retningslinjer for behandling av sykdommen. 

Vi har også utformet en Norsk MS veileder til bruk for pasienter, pårørende og helsepersonell.

Avdelingen er lokalisert ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, og vi er tilgjengelige for interesserte.   

Senteret var etablert i perioden 2010-2016 ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS sammen med Institutt for klinisk medisin og PROBE - Proteomics Unit, begge ved Universitetet i Bergen. 

Målet er å identifisere biomarkører som kan forbedre diagnostiseringen av MS og definere patogenesen til sykdommen, og på denne måten komme nærmere en forklaring på årsak til MS. 

Blant aktuelle forskningsrelaterte problemstillinger er epidemiologi, immungenetikk, klinikk og behandling.

Trygve Holmøy
Klinikkleder, professor UiO
Referansegruppens leder
Helse Sør-Øst RHF

Magne Wang Fredriksen​
Generalsekretær
Brukerrepresentant MS-forbundet

Øivind Fredvik Grytten Torkildsen
Overlege nevrologisk avdeling, HUS, professor UiB
Representant Helse Vest RHF

Elisabeth Farbu
Klinikkdirektør for hode-hals-klinikken, SUS, professor UiB
Representant Helse Vest RHF

Linn Hofsøy Steffensen​
Overlege, dr. med, nevrologisk seksjon, UNN
Representant Helse Nord RHF

Kathrine Krokenes Lian
Lege, nevrologisk avdeling, St. Olav Hospital
Representant Helse Midt RHF

Per Arne Jota
Avd. sykepleier nevrologisk poliklinikk, Sykehuset Innlandet, Elverum
Representant sykepleiere

Mer informasjon

Ledere, historikk

Forskning

Sist oppdatert 06.07.2023