Søvnproblemer - hvor kan jeg få hjelp?

SOVno driver ikke pasientbehandling. Vi anbefaler at du i første omgang henvender deg til din fastlege, da de fleste typer søvnproblemer kan og skal håndteres i førstelinjetjenesten (fastlege, privatpraktiserende lege eller psykolog). Flere leger og psykologer i Norge har god kompetanse på søvn og søvnsykdommer. I noen tilfeller kan det være nødvendig med henvisning til videre utredning og/eller behandling i spesialisthelsetjenesten.

​​Ingvild West Saxvig, (Versjon oktober-2023)
Seniorrådgiver, ph.d, Nasjonalt senter for søvnmedisin
 
 
​SOVno har samlet en oversikt over utrednings/behandlingstilbud i Norge. Det finnes​​ også ulike selvhjelpstilbud (søvnkurs, bøker, videoer), gruppebaserte behandlingsopplegg og interaktive nettbaserte behandlingsprogram som kan være til nytte for noen, først og fremst ved insomni-problematikk. Dersom du vurderer å benytte deg av slike opplegg, anbefaler vi at du velger et alternativ som kan vise til dokumentert effekt, og/eller bygger på behandlingsprinsipper med dokumentert effekt. Det kan være nyttig å ta denne testen i forkant, for å finne ut hvilket søvnproblem du kan ha.​
 

Sov godt

Sov godt er et kursopplegg som er utviklet av Helsedirektoratet, med hjelp fra Nasjonalt senter for søvnmedisin (SOVno), Folkehelseinstituttet (FHI) og frisklivssentraler. Kurset bygger på forskningsbasert kunnskap om søvn og behandling av søvnproblemer. Effekten av kurset er ikke dokumentert gjennom vitenskapelige studier, men forskere ved NTNU er for tiden i gang med et forskningsprosjekt for å undersøke dette nærmere. Sov godt-kursene er først og fremst rettet mot deg som har insomni, og tilbys blant annet ved flere av landets frisklivssentraler og ved enkelte andre kommunale tjenester (f.eks. ved Rask psykisk helsehjelp). Kontakt din lokale frisklivssentral for mer informasjon om tilbudet der du bor.
 
 
 

Stå opp

Stå opp er et gruppebasert behandlingsopplegg basert på prinsippene for kognitiv atferdsterapi for insomni (CBTi).​ Gruppebehandlingsopplegget er utviklet i Oppegård kommune, og positive effekter er dokumentert gjennom en studie publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Stå opp er rettet mot pasienter med insomni, og tilbys blant annet ved enkelte av landets frisklivssentraler og ved enkelte andre kommunale tjenester (f.eks. ved Rask psykisk helsehjelp). Kontakt din lokale frisklivssentral for mer informasjon om tilbudet der du bor.
 
 
 

Sov godt lille skatt

Sov godt lille skatt er et veiledet nettbasert program for foreldre til barn fra seks måneder til tre år som sover for lite. Programmet er utviklet av Regionssenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør basert på tilgjengelig forskningsbasert kunnskap, og er primært ment til bruk for helsesykepleiere på helsestasjonen og for psykologer i førstelinjetjenesten. Effekten av programmet er ennå ikke dokumentert, men det pågår et forskningsprosjekt for å undersøke dette nærmere. RBUP tilbyr fra våren 2023 opplæring i bruk av programmet, primært til institusjoner (helsestasjoner og andre deler av førstelinjetjenesten) som deltar i forskningsprosjektet. Kontakt din lokale helsestasjon for mer informasjon om tilbudet der du bor. 
 
 
 

Bedre søvn

Bedre søvn er en selvhjelpsbok for deg med søvnproblemer, og er basert på prinsippene for kognitiv atferdsterapi for insomni (CBTi). Boken er skrevet av Bjørn Bjorvatn, og positiv effekt på insomnisymptomer  er dokumentert gjennom en randomisert, kontrollert undersøkelse publisert i Scandinavian Journal of Psychology.
 
Her kan du lese mer om boken «Bedre søvn».
 
 

Selvhjelpsvideoer

Med støtte fra ExtraStiftelsen har psykolog Magnus Nordmo laget et videobasert selvhjelpskurs basert på kognitiv terapi for mestring av søvnproblemer (CBTi). Kurset bygger på forskningsbasert kunnskap, men effekten er ikke dokumentert gjennom vitenskapelige studier. 
 
 

Interaktive nettbaserte program for voksne (Sleepio og SHUTi)

Det eksisterer flere nettbaserte behandlingsprogram for insomni. Ikke alle slike programmer har vitenskapelig dokumentert effekt. De programmene med best dokumentert effekt (Sleepio og SHUTi), er begge bygget opp rundt prinsippene for kognitiv atferdsterapi for insomni (CBTi). Dessverre er ingen av disse programmene tilgjengelig i Norge i dag, utenom som del av pågående forskningsprosjekter. 
Ta gjerne kontakt med SOVno​ dersom du mener noe mangler i oversikten.
Sist oppdatert 09.04.2024