Legemiddelbruk ved akutte porfyrisykdommer

Mange vanlige legemidler kan utløse alvorlige anfall hos personer med disposisjon for en av de akutt porfyrisykdommene AIP, PV og HCP. Det er viktig å være klar over at denne informasjon ikke oppgis i Felleskatalogen. Personer med hudporfyriene PCT, EPP og CEP har vanligvis normal toleranse overfor legemidler.

Forhol​dsregler ved bruk av legemidler

Alle pasienter med AIP, PV eller HCP som har/har hatt symptomer og genetisk disponerte individer må alltid ta forhåndsregler ved legemiddelbruk. Sjekk derfor alltid trygghetsklassifiseringen for legemidler i ​​​​

Legemiddeldatabasen for akutte porfyrisykdommer​

Ved behov for å benytte/prøve ut utrygge legemidler må dette følges opp med hyppige kontroller i en periode. Ta kontakt med NAPOS for veiledning av oppstart og kontroll i utprøvingsperioden.

Spesielle problemstillinger ved legemiddelbruk

Når en person skal inn til operasjon er det viktig å være klar over ​både faste, stress og flere anestesimidler kan utløse akutte porfyrianfall, og at forebygging er nødvendig både pre-, per-, og postoperativt. Lokalbedøvelse​​ og kontrastmidler er i de aller fleste tilfeller trygt å bruke.​​

Det er kjent at kvinnelige kjønnshormoner påvirker akutt porfyrisykdom. Ved bruk av prevensjonsmidler med kjønnshormoner må man være klar over at risikoen for å få utløst et akutt porfyrianfall øker.​​​

Personer med en akutt porfyrisykdom kan få utløst akutte anfall av flere vanlige legemidler, også de som brukes ved tannbehandling. Alle legemidler må derfor sjekkes før bruk i Legemiddeldatabasen for akutte porfyrisykdommer​. 

I tillegg har personer med akutte porfyrisykdommer krav på stønad til nødvendig tannbehandling under kategorien «sjelden medisinsk tilstand». Les mer om 

​Tannbehandling - legemiddelbruk og stønad​

Det er generelt trygt for personer med AIP, PV og HCP å ta vaksine, men man må være oppmerksom på eventuelle bivirkninger. ​​​Les mer om trygg bruk av vaksiner

Personer som har eller er disponert for porfyrisykdom, skal følge helsemyndighetenes råd og anbefalinger om koronavirus slik som alle andre.​ Mer om Covid-19 og porfyrisykdom

Sist oppdatert 11.04.2023