åker med blomster

Nasjonalt senter for tropiske infeksjonssykdommer

Vi har ekspertise på tropemedisin; diagnostikk, monitorering, behandling og forebygging av tropiske infeksjonssykdommer. Vi driver ikke med behandling av pasienter, men med formidling, undervisning, forskning og fagutvikling og vi rådgir helsepersonell.

Sist oppdatert 26.05.2023