åker med blomster

Nasjonalt senter for tropiske infeksjonssykdommer

Vi har ekspertise på tropemedisin; diagnostikk, monitorering, behandling og forebygging av tropiske infeksjonssykdommer. Vi driver ikke med behandling av pasienter, men med formidling, undervisning, forskning og fagutvikling og vi rådgir helsepersonell.

For rådgivning: Overlege tropesenteret - telefon 476 64 253. Alternativt telefon 55 97 50 00 (sentralbordet Haukeland). Spør etter en av overlegene ved tropesenteret.

Sist oppdatert 21.02.2024