Prosjekter og publikasjonar

Her finn du oversikt over prosjekt og publikasjoner registeret har bidrat til.

Blodprøvetaking. foto

For datatilgang sjå  Informasjon til forskarar 

Oppfølging av pasientar og pårørande:

The provision of nurse-led follow up at Norwegian int. care units

Pårørandetilfredsheit-prosjektet

Sluttrapport forskningsprosjekt pasientsikkerhet etter innspill (PDF)

Kvalitetsforbetring


NIR tilrår at einingane utfører "Pårørandetilfredsheit undersøkinga" (spørreskjema FS-ICU24) kvart andre år. For meir info, kontakt NIR sentralt.

​​​​​Intensivregisteret gjennomfører i 2021 eit kvalitetsprosjekt om komplikasjoner som oppstår i forbindelse med eit intensivopphald. Sjå meir om dette her

Mastergrad

Nygaard kalibrering av SAPSII.pdf

Doktorgradar

  • «Severity of disease and concern for the distribution of lifetime health. Distribution-weighted cost-effectiveness analysis of admission to intensive care units». Frode Lindmark UiB, 01.12.17 
  • «Severity of illness and short-term outcomes in Scandinavian intensive care medicine». Kristian Strand, februar 2011, Universitetet i Bergen.
  • «Intensive care for the very old - ICU admission triage and outcomes». Finn H. Andersen NTNU, juni 2017.

Publikasjonar


​​​
​​Sist oppdatert 11.09.2023