Informasjon til deg som registrerer i Norsk Intensivregister

Her vil du finne informasjon som er relevant for deg som registrerer i Norsk intensivregister. Du vil finne informasjon om hvordan du søker tilganger, våre ulike maler, hjelpe ark og oppdatert informasjon om registrering.

Foto tatt gjennom vindu av ett pasientscoop

​​​Siste nytt om registrering i NIR:

Nytt datasett i NIR ble oppdatert i uke 6

I anledning oppdateringen har vi holdt webinar 19. og 25.januar hvor mange av dere har deltatt. 

Her finner du presentasjon av de endringene som kommer: 

Webinar - Oppdatert datasett NIR - januar 2024.pdf

 

Vi har sendt ut e-post med skjema for årsoppdatering 2024 og veiledning for oppdatering av kapasitetsmodulen, ta kontakt per e-post dersom dere ikke har mottatt dette. 

Frist for ferdigstilling av intensivopphold for 2023 og returnering av skjema er 3. mars.

Nå er influensasesongen 2023/2024 her og overvåkingen gjelder til og med uke 20 2024.

NIPaR skal som tidligere rapportere alvorlige influensatilfeller som krever intensivbehandling til FHI.

Influensaskjema må være opprettet i løpet av mandag hver uke, da data overføres FHI ukentlig (for koronapasienter skjer overføringen x 1 per døgn). Med dette menes at skjema med status som kladd også overføres FHI, og uferdige skjema vil bli talt som inneliggende intensivpasient inntil dato og tidspunkt for utskriving er registrert. Det er viktig at influensaskjema, med påfølgende hovedskjema ferdigstilles fortløpende, da respiratortider og for eksempel bruk av ECMO er en del av overvåkingen.

 Viktig å huske ved  registrering av influensaskjema:

  • Som ved 'beredskapsskjema' oppretter dere først oppholdet med dato og tidspunkt i hovedskjema 'intensivopphold', deretter tilknytter dere 'influensaskjema'.
  • Ved opprettelsen fyller dere ut den informasjonen som foreligger, og supplerer fortløpende. For eksempel vil risikofaktorer si noe om hvilke pasienter som legges på intensiv.
  • ​Respiratortider i 'influensaskjema' er ment som en «teller» av intuberte og NIV-krevende pasienter. Den reelle respiratortiden føres i hovedskjema.
  • Informasjonen i de ulike skjemaene følger hverandre, for eksempel dato/tid, og status ved utskriving.

 Følge med på influensaskjema: MRS – Skjema – velg influensaregistrering.

  • Det er enklest å følge med på influensa-skjema ved å bruke «Skjema»-fanen i MRS, velg «influensaregistrering. Velg gjerne avansert søk og hak av 'duplikater' for å se etter dobbeltregistreringer.
  • Det er mulig å aktivere influensa-abonnement via Helseregister.no
  • Resultater finner dere i Rapporteket NIR Beredskap – velg fanen influensa.
  •  Influensaovervåking - F​HI – Ukerapporter om covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner er tilbake i uke 41, med data fra uke 40. ​

NY! I Rapporteket finner du nå oppdatert "influensafane" med oversikt over intensivkrevende influensasyke rapportert til NIR. 

Sist oppdatert 20.02.2024