Informasjon til deg som registrerer i Norsk Intensivregister

Her vil du finne informasjon som er relevant for deg som registrerer i Norsk intensivregister. Du vil finne informasjon om hvordan du søker tilganger, våre ulike maler, hjelpe ark og oppdatert informasjon om registrering.

Foto tatt gjennom vindu av ett pasientscoop

​​​Siste nytt om registrering i NIR:

Fra og med mandag 20.05.24 er influensasesongen 2023/2024 over

Dette betyr at influensaovervåkningen, og publisering av rapporter fra FHI opphører.

For influensapasienter som fortsett ligger inne, avslutter dere oppholdet som normalt når pasienten skrives ut fra egen enhet.

Dere kan fortsatt opprette influensaskjema i MRS,  men data publiseres ikke lenger av FHI, fra nå av og frem til uke 40.

Beredskapsskjema for covid-19 syke pasienter skal rapporteres fortløpende som før.

Influensasesongen starter igjen i uke 40. Ny påminnelse fra NIR da.

Takk for innsatsen også i denne sesongen!

Nytt datasett i NIR ble oppdatert i uke 6

I anledning oppdateringen har vi holdt webinar 19. og 25.januar hvor mange av dere har deltatt. 

Her finner du presentasjon av de endringene som kommer: 

Webinar - Oppdatert datasett NIR - januar 2024.pdf

 

Kommende arrangementer:

Dato for årsmøte og fagdag 2024 blir 21. og 22. november på Radisson Blu Gardermoen. Hold av datoen, mer informasjon kommer.

Sist oppdatert 24.05.2024