Eldre dame iført strikkejakke holder i rullatorhåndtak. Foto

Smittevern og antibiotikabruk i kommunehelsetenesta

Det regionale helseforetaket skal, med bakgrunn i Forskrift om smittevern i helsetenesta §3-1, 2. ledd bistå med råd og rettleiing i smittevern til kommunale helseinstitusjonar, dersom kommunane ønskjer dette

Marita Wallevik, spesialrådgiver
Seksjon for pasientsikkerhet, Helse Bergen
Epost: marita.wallevik@helse-bergen.no


Sist oppdatert 12.04.2024