Eldre mann lent over gresstrå nyser inn i lommetørkle. Foto

RAAO - Helse Vest

Regionalt senter for astma allergi og overfølsomhet

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) er ei regional kompetanseteneste og eit regionalt behandlingssenter innanfor fagområdet astma, allergi og overfølsomhet.

Kontakt oss
​ ​​

E-læringskurs og andre kurs ved avdelinga

    Sist oppdatert 03.05.2024